Garantie Flyer - Fietsenwinkel Barendrecht

Garantievoorwaarden FLYER Benelux

1. Garantie

Consumenten hebben recht op de wettelijke garantie en kunnen hier aanspraak op maken via hun verkooppunt in Nederland (Fietsenwinkel Barendrecht). De garantievoorwaarden worden gereguleerd door de gemaakte afspraken met de dealer in samenhang met het geldende
consumentenrecht. Dit is meestal tot twee jaar na de datum van aankoop.

Voor de accu die aan slijtage onderhavig is wordt een resterende capaciteit van 60% van de oorspronkelijke nominale capaciteit gegarandeerd gedurende deze twee jaren, zolang de accu werd gebruikt en opgeladen volgens de gebruiksaanwijzing die te vinden is op de website www.FLYER-fietsen.nl

Uitgesloten van garantie is de normale slijtage van onderdelen, zoals bijvoorbeeld maar niet uitputtend: banden, voorvork, naven, ketting, tandwielen, remblokken, beschadigingen aan lak en stickers. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om de FLYER e-Bike regelmatig en tijdig te reinigen, laten inspecteren en onderhouden.

Bovendien worden garantieclaims uitgesloten als de FLYER e-Bike is gemodificeerd of gerepareerd door een ondeskundige en/of niet gebruikt zoals bedoeld.
Ook gebruik in wedstrijden en/of competities, intensief commercieel gebruik en overladen van de accu is van garantie uitgesloten.

2. Aanvullende fabrikant garantie door FLYER / Biketec AG

Om in aanmerking te komen voor de aanvullende garantie dient de consument de fiets, na aankoop bij een officiële FLYER-dealer in Nederland of België, te registreren op de website van FLYER Benelux

https://www.FLYER-fietsen.nl/garantievoorwaarden/

Na registratie biedt FLYER consumenten op de door Biketec vervaardige FLYER e-bikes een aanvullende garantie aan naast de wettelijke garantie via een officiele FLYER-dealer, mits de fiets goed onderhouden is door een officiële FLYER dealer. De hieronder genoemde perioden worden gerekend vanaf de verkoopdatum.

Aanvullende garantie voor reguliere e-bikes
10 jaar garantie tegen fabricage en materiaaldefecten aan het frame.
5 jaar garantie tegen fabricage en materiaaldefecten aan de motor, controller, display en oplader.

Aanvullende garantie voor de e-mountainbikes
3 jaar garantie tegen fabricage en materiaaldefecten aan het frame.
3 jaar garantie tegen fabricage en materiaaldefecten aan de motor, controller, display en oplader.

Zoals eerder vermeld is ook voor de aanvullende garantie de normale slijtage uitgesloten van garantie.
De garantie is overdraagbaar bij verkoop van de fiets en de resterende termijn wordt gerekend vanaf de eerste aankoopdatum.

3. Een garantieclaim
Binnen de aanvullende garantieperiode vergoed FLYER/Biketec AG de materiaalkosten voor reparatie of vervanging als gevolg van bovengenoemde product gebreken, voor zover deze zijn behandeld door een officiële FLYER dealer in Nederland of België en op voorwaarde dat de FLYER e-bike duidelijk geidentificieerd kan worden (opgave framenummer, accunummer en kopie originele aankoopbon waarop de gevraagde frame en accu nummers worden vermeld van een officiele Nederlandse of Belgische FLYER dealer).

Afhandeling van de garantieverplichtingen behoudt FLYER / Biketec AG het recht om een functioneel gelijkwaardig onderdeel of product te leveren.
De uitoefening van rechten in verband met een garantie leidt niet tot een verlenging van de initiële garantieperiode.
De beperkende voorwaarden genoemd onder punt 1 zijn van toepassing bij de verwerking van garantieclaims.

4. Aanvullende garantie op de accu
FLYER Benelux biedt de mogelijkheid om een bij een officiële FLYER-dealer in Nederland of België aangekochte FLYER e-bike binnen maximaal 3 maanden na aankoop een
aanvullende garantie af te sluiten op de accu via de website https://www.FLYERfietsen.nl/garantievoorwaarden/

De aanvullende garantie op de accu verlengd de garantietermijn op de werking van de accu van 2 jaar naar 5 jaar gerekend vanaf de aankoopdatum.                                            Een accu is een slijtage onderdeel en de slijtage als zodanig (vermindering van capaciteit) valt niet onder de aanvullende garantie evenals beschadiging ten gevolge van onzorgvuldig gebruik .

De kosten voor de aanvullende garantie op de accu bedragen eenmalig € 150,-. Het recht op aanvullende garantie op de accu treedt pas in werking na ontvangst van het
verschuldigde bedrag.

Verwerking van garantieclaim aanvullende accu garantie
Binnen de aanvullende garantieperiode vergoed FLYER / Biketec AG de materiaalkosten voor reparatie of vervanging als gevolg van bovengenoemde product gebreken, voor zover deze zijn behandeld door een officiële FLYER dealer in Nederland of Belgie en op voorwaarde dat de FLYER accu duidelijk geïdentificeerd kan worden (aanleveren originele accu, opgave accunummer en kopie originele aankoop bon waarop het gevraagde accunummer wordt vermeld van een officiele Nederlandse of Belgische FLYER dealer).

Indien bij het afsluiten onjuiste gegevens zijn verstrekt in relatie tot het product en of de aankoopdatum komt de aanvullende garantie te vervallen en zullen eventuele aanspraken nu en in de toekomst om die reden afgewezen worden.
De uitoefening van rechten in verband met een garantie leidt niet tot een verlenging van de initiële aanvullende garantieperiode.

FLYER Benelux B.V. | Salland 5 | 1948 RE Beverwijk | info@flyer-fietsen.nl | www.flyer-bikes.com

© 2022 FLYER

 

× WhatsApp